ธรรมะผลิบาน

ตมและนํ้าสามารถแปรเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกบัวอันงดงามได้ฉันใด ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ใครคนใดคนหนึ่งก็มีศักยภาพ ที่จะแปรเปลี่ยนเป็นธรรมะหรือปรีชาญาณได้ฉันนั้นเหมือนกัน พระธรรมมีอยู่ทุกที่ ผลิบานอยู่ทุกแห่งหน สำหรับคนที่มีปัญญาจักษุย่อมจะตระหนักรู้ถึงสัจธรรมข้อนี้เป็นอย่างดี ในหลักธรรมสำคัญเรื่องอริยสัจ พระพุทธองค์ตรัสไว้ “ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ” เนื่องเพราะเมื่อความทุกข์ปรากฏตัวขึ้นมา ความทุกข์มักจะนำเอาประสบการณ์ ที่ทรงคุณค่ามามอบให้กับเราด้วยเสมอ ปัญหามีเพียงว่า... เราขาดการฝึกฝนที่จะพิจารณาจนมองเห็นแง่งามของความทุกข์นั้นต่างหาก การเจริญสติ การพัฒนาปัญญา คือมรรควิธีอันทรงความสำคัญยิ่ง ในการฝึกตนให้สามารถมองเห็นแง่ดี แง่งามของความทุกข์ จนความสุข ความสว่างเรืองของปัญญารุ่งโรจน์โชตนาขึ้นมาในระหว่างวัน และหากสืบต่อปรีชาญาณแห่งการเห็นธรรมนี้ให้ต่อเนื่อง เราจะพบว่า ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ล้วนมีธรรมะผลิบานดารดาษอยู่ทั่วไป ธรรมะผลิบาน คือ แรงงานแห่งความรักในธรรมที่แปรเปลี่ยนตัวเอง ในรูปของกวีนิพนธ์ร่วมสมัย เป็น “กวีนิพนธ์ดลธรรม” เพื่อนำความเบิกบานมาสู่ชีวิตของเราทุกคน ตลอดปีและตลอดไป

Published date : May 11, 2021
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Category : ศาสนา
Page : 28 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
ธรรมะผลิบาน 
260 b : Name of publisher 
ธรรมะอินเทรนด์ 
260 c : Date of publication 
28 มี.ค. 2561 
300 a : Total pages 
28 หน้า 
520 a : Description 
ตมและนํ้าสามารถแปรเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกบัวอันงดงามได้ฉันใด ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ใครคนใดคนหนึ่งก็มีศักยภาพ ที่จะแปรเปลี่ยนเป็นธรรมะหรือปรีชาญาณได้ฉันนั้นเหมือนกัน พระธรรมมีอยู่ทุกที่ ผลิบานอยู่ทุกแห่งหน สำหรับคนที่มีปัญญาจักษุย่อมจะตระหนักรู้ถึงสัจธรรมข้อนี้เป็นอย่างดี ในหลักธรรมสำคัญเรื่องอริยสัจ พระพุทธองค์ตรัสไว้ “ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ” เนื่องเพราะเมื่อความทุกข์ปรากฏตัวขึ้นมา ความทุกข์มักจะนำเอาประสบการณ์ ที่ทรงคุณค่ามามอบให้กับเราด้วยเสมอ ปัญหามีเพียงว่า... เราขาดการฝึกฝนที่จะพิจารณาจนมองเห็นแง่งามของความทุกข์นั้นต่างหาก การเจริญสติ การพัฒนาปัญญา คือมรรควิธีอันทรงความสำคัญยิ่ง ในการฝึกตนให้สามารถมองเห็นแง่ดี แง่งามของความทุกข์ จนความสุข ความสว่างเรืองของปัญญารุ่งโรจน์โชตนาขึ้นมาในระหว่างวัน และหากสืบต่อปรีชาญาณแห่งการเห็นธรรมนี้ให้ต่อเนื่อง เราจะพบว่า ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ล้วนมีธรรมะผลิบานดารดาษอยู่ทั่วไป ธรรมะผลิบาน คือ แรงงานแห่งความรักในธรรมที่แปรเปลี่ยนตัวเอง ในรูปของกวีนิพนธ์ร่วมสมัย เป็น “กวีนิพนธ์ดลธรรม” เพื่อนำความเบิกบานมาสู่ชีวิตของเราทุกคน ตลอดปีและตลอดไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.