ธรรมะชาล้นถ้วย

ในบรรดาเครื่องมือการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษยชาตินั้น การ “เล่านิทาน” ซึ่งเคียงคู่มากับ “นิทาน” นับเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่ง วัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ถูกห่อหุ้มด้วยนิทานอันเป็นเสมือนการทาสีรักษาเนื้อไม้ ค่อยๆ คลี่คลายขยายตัวส่งต่อกันมาโดยลำดับ กล่าวเฉพาะวัฒนธรรมทางปัญญาที่ถูกส่งต่อผ่านมาทางพุทธศาสนาแล้ว ต้องนับว่า การเล่านิทานหรือตัวนิทานเอง คือ เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องมือการส่งผ่านพุทธธรรมสำคัญ ที่พระพุทธองค์ทรงเลือกใช้ และพระพุทธเจ้าเองก็ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นนักเล่านิทานชั้นยอดองค์หนึ่งในโลก

Published date : May 06, 2021
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Category : ศาสนา
Page : 46 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
ธรรมะชาล้นถ้วย 
260 b : Name of publisher 
ธรรมะอินเทรนด์ 
260 c : Date of publication 
28 มี.ค. 2561 
300 a : Total pages 
46 หน้า 
520 a : Description 
ในบรรดาเครื่องมือการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษยชาตินั้น การ “เล่านิทาน” ซึ่งเคียงคู่มากับ “นิทาน” นับเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่ง วัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ถูกห่อหุ้มด้วยนิทานอันเป็นเสมือนการทาสีรักษาเนื้อไม้ ค่อยๆ คลี่คลายขยายตัวส่งต่อกันมาโดยลำดับ กล่าวเฉพาะวัฒนธรรมทางปัญญาที่ถูกส่งต่อผ่านมาทางพุทธศาสนาแล้ว ต้องนับว่า การเล่านิทานหรือตัวนิทานเอง คือ เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องมือการส่งผ่านพุทธธรรมสำคัญ ที่พระพุทธองค์ทรงเลือกใช้ และพระพุทธเจ้าเองก็ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นนักเล่านิทานชั้นยอดองค์หนึ่งในโลก 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.