DATA THINKING ทำธุรกิจให้รุ่ง ยอดขายพุ่งด้วยดาต้า

หนังสือเล่มนี้คาดหวังให้ทุกคนที่อ่านจบสามารถมองภาพ Data รอบตัวออกได้ว่ามีอะไรบ้างที่เราจัดเก็บมาเป็น Data ได้ หรือ Data ที่เรามีอยู่ตอนนี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง และถ้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Data แล้ว การจะทำ Data-Driven Marketing หรือ Personalized Marketing ก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวอีกต่อไป เพราะ Data เป็นเรื่องของ Mindset ไม่ใช่ Tech ต่อให้เราเขียนโปรแกรมไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจเรื่อง Data ไม่ได้ เหมือนผู้เขียนที่เป็นอาจารย์สอนวิชา Data มากว่า 3 ปี เขียนหนังสือเรื่องนี้มาแล้ว 2 เล่ม ก็ไม่ได้มาจากพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเป็น แต่มาจากพื้นฐานการเข้าใจว่า Data ทำงานอย่างไร และเราจะเอา Data มาช่วยแก้ปัญหาแต่ละอย่างให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมได้อย่างไร ช่วยให้คนธรรมดาทั่วไปมองภาพ DATA รอบตัวออกได้ว่าอะไรบ้างที่เราจัดเก็บมาเป็น DATA ได้ ช่วยให้รู้ว่า DATA ที่เรามีอยู่ตอนนี้สามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้ ถ้าทุกคนมีความรู้เรื่อง DATA จะช่วยให้ทำการตลาดแบบรู้ใจลูกค้าได้ง่ายขึ้นผ่าน Case Study ที่เป็น SMEs ของไทยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน

Call No. : 658.8 ณ-ด 2564
Publisher : อมรินทร์ฮาวทู
Published Date : 2564
Page : 189 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0013085 DATA THINKING ทำธุรกิจให้รุ่ง ยอดขายพุ่งด้วยดาต้า Borrowed  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786161841249 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2564 
082 m : dewclass 
658.8 
245 a : Title 
DATA THINKING ทำธุรกิจให้รุ่ง ยอดขายพุ่งด้วยดาต้า 
250 a : Edition 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์ฮาวทู 
300 a : Total pages 
189 หน้า 
350 a : Price 
245 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้คาดหวังให้ทุกคนที่อ่านจบสามารถมองภาพ Data รอบตัวออกได้ว่ามีอะไรบ้างที่เราจัดเก็บมาเป็น Data ได้ หรือ Data ที่เรามีอยู่ตอนนี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง และถ้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Data แล้ว การจะทำ Data-Driven Marketing หรือ Personalized Marketing ก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวอีกต่อไป เพราะ Data เป็นเรื่องของ Mindset ไม่ใช่ Tech ต่อให้เราเขียนโปรแกรมไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจเรื่อง Data ไม่ได้ เหมือนผู้เขียนที่เป็นอาจารย์สอนวิชา Data มากว่า 3 ปี เขียนหนังสือเรื่องนี้มาแล้ว 2 เล่ม ก็ไม่ได้มาจากพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเป็น แต่มาจากพื้นฐานการเข้าใจว่า Data ทำงานอย่างไร และเราจะเอา Data มาช่วยแก้ปัญหาแต่ละอย่างให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมได้อย่างไร ช่วยให้คนธรรมดาทั่วไปมองภาพ DATA รอบตัวออกได้ว่าอะไรบ้างที่เราจัดเก็บมาเป็น DATA ได้ ช่วยให้รู้ว่า DATA ที่เรามีอยู่ตอนนี้สามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้ ถ้าทุกคนมีความรู้เรื่อง DATA จะช่วยให้ทำการตลาดแบบรู้ใจลูกค้าได้ง่ายขึ้นผ่าน Case Study ที่เป็น SMEs ของไทยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน 
852 a : dewsuffix 
ณ-ด 
852 a : Library Location 
Knowledge Station 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.