Marketing Technology Trend 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค

แบรนด์ที่แสนดีต้องรู้ลึก รู้จัก รู้ใจ และรู้ทันลูกค้ายิ่งกว่าใคร! หนังสือเล่มนี้ได้รีวิวอย่างเจาะลึก Marketing Technology (MarTech) Tools ที่ Brand ทั่วโลกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต่างบูรณาการใช้ MarTech เพื่อมองทะลุพฤติกรรมดิจิทัลของผู้คน แล้วนำ Insight มาระเบิดยอดขาย และหากคุณคิดว่า "Omni-channel Personalization is the Future of Marketing" แล้วละก็ หนังสือเล่มนี้จะเฉลยให้รู้ว่า คุณจะต้องทำอย่างไร พร้อมติดอาวุธให้ครบมือด้วย MarTech ที่ทันสมัย ครบทุกด้าน!

Call No. : 658.8 จ-ม 2564
Publisher : ไอดีซี พรีเมียร์
Published Date : 2564
Page : 429 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0013084 Marketing Technology Trend 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค Borrowed  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164871885 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2564 
082 m : dewclass 
658.8 
245 a : Title 
Marketing Technology Trend 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค 
250 a : Edition 
260 b : Name of publisher 
ไอดีซี พรีเมียร์ 
300 a : Total pages 
429 หน้า 
350 a : Price 
480 
520 a : Description 
แบรนด์ที่แสนดีต้องรู้ลึก รู้จัก รู้ใจ และรู้ทันลูกค้ายิ่งกว่าใคร! หนังสือเล่มนี้ได้รีวิวอย่างเจาะลึก Marketing Technology (MarTech) Tools ที่ Brand ทั่วโลกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต่างบูรณาการใช้ MarTech เพื่อมองทะลุพฤติกรรมดิจิทัลของผู้คน แล้วนำ Insight มาระเบิดยอดขาย และหากคุณคิดว่า "Omni-channel Personalization is the Future of Marketing" แล้วละก็ หนังสือเล่มนี้จะเฉลยให้รู้ว่า คุณจะต้องทำอย่างไร พร้อมติดอาวุธให้ครบมือด้วย MarTech ที่ทันสมัย ครบทุกด้าน! 
852 a : dewsuffix 
จ-ม 
852 a : Library Location 
Knowledge Station 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.