จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย

"จักรพรรดิราชคืออะไร... อำนาจการเมืองหรืออุดมคติเหนือจินตนาการ?" "คติจักรพรรดิราช" คือ อุดมคติสูงสุดของชนชั้นนำไทย ที่รับมาปรับใช้ในการปกครอง โดยแฝงเร้นอยู่ภายใต้กิจกรรมทางการเมืองของชนชั้นนำไทย นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2172-2394) คติจักรพรรดิราชได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากชนชั้นนำไทยได้มีการปรับเปลี่ยนความรู้และมองโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางการค้า การทูต และการสงคราม จนทำให้แต่เดิมที่การเป็นพระจักรพรรดิราช คือการเป็นเจ้าผู้ปกครองโลกมนุษย์ ได้แปรเปลี่ยนเป็น พระจักรพรรดิราชในปริมณฑลอันจำกัด ก่อนที่แนวคิดการเป็นจักรพรรดิราชจะค่อยๆ มลายหายไป เหลือเพียงร่องรอยที่ปรากฏให้เห็นในพิธีกรรมของชนชั้นนำเท่านั้น "จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย" เล่มนี้ จะพาคุณไปเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับ "คติจักรพรรดิราช" ทั้งในความเชื่อทางศาสนา การนำมาปรับใช้ของชนชั้นนำไทยและชนชั้นนำในหมู่รัฐ จารีตในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนถึงความเปลี่ยนแปลงของคติจักรพรรดิราช จนถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ส่งผลให้คติความเชื่อดังกล่าวคงเหลือไว้เพียงแนวคิดเบื้องหลังผ่านพระราชพิธีในปัจจุบัน

Call No. : 320.09593 อ-จ 2562
Publisher : มติชน
Published Date : 2562
Page : 300 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0013070 จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740216551 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2562 
082 m : dewclass 
320.09593 
245 a : Title 
จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย 
250 a : Edition 
260 b : Name of publisher 
มติชน 
300 a : Total pages 
300 หน้า 
350 a : Price 
390 
520 a : Description 
"จักรพรรดิราชคืออะไร... อำนาจการเมืองหรืออุดมคติเหนือจินตนาการ?" "คติจักรพรรดิราช" คือ อุดมคติสูงสุดของชนชั้นนำไทย ที่รับมาปรับใช้ในการปกครอง โดยแฝงเร้นอยู่ภายใต้กิจกรรมทางการเมืองของชนชั้นนำไทย นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2172-2394) คติจักรพรรดิราชได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากชนชั้นนำไทยได้มีการปรับเปลี่ยนความรู้และมองโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางการค้า การทูต และการสงคราม จนทำให้แต่เดิมที่การเป็นพระจักรพรรดิราช คือการเป็นเจ้าผู้ปกครองโลกมนุษย์ ได้แปรเปลี่ยนเป็น พระจักรพรรดิราชในปริมณฑลอันจำกัด ก่อนที่แนวคิดการเป็นจักรพรรดิราชจะค่อยๆ มลายหายไป เหลือเพียงร่องรอยที่ปรากฏให้เห็นในพิธีกรรมของชนชั้นนำเท่านั้น "จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย" เล่มนี้ จะพาคุณไปเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับ "คติจักรพรรดิราช" ทั้งในความเชื่อทางศาสนา การนำมาปรับใช้ของชนชั้นนำไทยและชนชั้นนำในหมู่รัฐ จารีตในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนถึงความเปลี่ยนแปลงของคติจักรพรรดิราช จนถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ส่งผลให้คติความเชื่อดังกล่าวคงเหลือไว้เพียงแนวคิดเบื้องหลังผ่านพระราชพิธีในปัจจุบัน 
852 a : dewsuffix 
อ-จ 
852 a : Library Location 
Knowledge Station 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.