ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม

"ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม" เขียนโดย "ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ" ผู้เชี่ยวชาญด้านอาภรณ์โบราณในราชสำนัก ว่าด้วยคติความเชื่อที่ว่า พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนองค์อวตารของมหาเทพเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อปกครองแผ่นดิน บำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ จึงเลือกสรรผ้าเขียนทองสำหรับนำมาใช้เป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวาระหรือโอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพระภูษาทรงขององค์พระมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดของพระราชอาณาจักร จัดขึ้นเป็นปฐมในการเริ่มต้นของรัชสมัยการปกครองแผ่นดินของแต่ละรัชกาล ในเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของผ้าเขียนทอง ซึ่งพัฒนามาจากผ้าลายอย่างตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาเป็นผ้าเขียนทองที่ใช้ในราชสำนัก โดยเฉพาะในพระราชพิธีสำคัญที่เจ้านายจะใส่ผ้าเขียนทอง ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมแบบแผนธรรมเนียมการใช้ผ้าเขียนทอง พร้อมภาพประกอบผ้าเขียนทองโบราณที่หาชมได้ยาก และคำอธิบายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและแหล่งอ้างอิงอื่นๆ

Call No. : 959.3 ธ-ผ 2562
Publisher : มติชน
Published Date : 2562
Page : 207 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0013068 ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740216513 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2562 
082 m : dewclass 
959.3 
245 a : Title 
ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม 
250 a : Edition 
260 b : Name of publisher 
มติชน 
300 a : Total pages 
207 หน้า 
350 a : Price 
450 
520 a : Description 
"ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม" เขียนโดย "ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ" ผู้เชี่ยวชาญด้านอาภรณ์โบราณในราชสำนัก ว่าด้วยคติความเชื่อที่ว่า พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนองค์อวตารของมหาเทพเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อปกครองแผ่นดิน บำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ จึงเลือกสรรผ้าเขียนทองสำหรับนำมาใช้เป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวาระหรือโอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพระภูษาทรงขององค์พระมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดของพระราชอาณาจักร จัดขึ้นเป็นปฐมในการเริ่มต้นของรัชสมัยการปกครองแผ่นดินของแต่ละรัชกาล ในเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของผ้าเขียนทอง ซึ่งพัฒนามาจากผ้าลายอย่างตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาเป็นผ้าเขียนทองที่ใช้ในราชสำนัก โดยเฉพาะในพระราชพิธีสำคัญที่เจ้านายจะใส่ผ้าเขียนทอง ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมแบบแผนธรรมเนียมการใช้ผ้าเขียนทอง พร้อมภาพประกอบผ้าเขียนทองโบราณที่หาชมได้ยาก และคำอธิบายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและแหล่งอ้างอิงอื่นๆ 
852 a : dewsuffix 
ธ-ผ 
852 a : Library Location 
Knowledge Station 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.