ฉลาดสร้างได้ ถ้าใจมีธรรมะ

"ฉลาดสร้างได้ ถ้าใจมีธรรมะ" ไม่ได้หมายถึงวิธีสร้างความฉลาดทางสมองอย่างที่ชาวโลกใฝ่หากัน แต่เป็นความฉลาดทางปัญญาที่สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขและปราศจากทุกข์ได้ในทุกสถานการณ์ ความฉลาดทางปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเป็นพิเศษก็คือ การรู้เท่าทันในมายาของการ "นึกคิดเป็นภาษา" เพราะในภาษาที่มนุษย์ใช้ เมื่อแสดงถึงกิริยาอาการใดๆ ก็จะต้องมีประธาน (อัตตา) เป็นเจ้าของกิริยาอาการนั้ๆ เช่น เมื่อทุกข์ก็ต้องมีการนึกคิดว่า "เรา" เป็น "คนทุกข์" ซึ่งถ้าหากรู้ไม่เท่าทันก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมัน ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการหลุดพ้นได้ แท้จริงแล้ว ความทุกข์นั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ได้เกิดจากเราทำ ไม่ได้เกิดจากคนอื่นทำ แต่เกิดจากกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามธรรมชาติ หากฉลาดจับประเด็นได้เช่นนี้ก็จะเป็นจุดประกายเริ่มต้นไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง!

Call No. : 294.304 พ-ฉ 2557
Publisher : กรีน-ปัญญาญาณ
Published Date : 2557
Page : 189 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0013067 ฉลาดสร้างได้ ถ้าใจมีธรรมะ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165264433 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2557 
082 m : dewclass 
294.304 
245 a : Title 
ฉลาดสร้างได้ ถ้าใจมีธรรมะ 
250 a : Edition 
260 b : Name of publisher 
กรีน-ปัญญาญาณ 
300 a : Total pages 
189 หน้า 
350 a : Price 
160 
520 a : Description 
"ฉลาดสร้างได้ ถ้าใจมีธรรมะ" ไม่ได้หมายถึงวิธีสร้างความฉลาดทางสมองอย่างที่ชาวโลกใฝ่หากัน แต่เป็นความฉลาดทางปัญญาที่สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขและปราศจากทุกข์ได้ในทุกสถานการณ์ ความฉลาดทางปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเป็นพิเศษก็คือ การรู้เท่าทันในมายาของการ "นึกคิดเป็นภาษา" เพราะในภาษาที่มนุษย์ใช้ เมื่อแสดงถึงกิริยาอาการใดๆ ก็จะต้องมีประธาน (อัตตา) เป็นเจ้าของกิริยาอาการนั้ๆ เช่น เมื่อทุกข์ก็ต้องมีการนึกคิดว่า "เรา" เป็น "คนทุกข์" ซึ่งถ้าหากรู้ไม่เท่าทันก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมัน ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการหลุดพ้นได้ แท้จริงแล้ว ความทุกข์นั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ได้เกิดจากเราทำ ไม่ได้เกิดจากคนอื่นทำ แต่เกิดจากกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามธรรมชาติ หากฉลาดจับประเด็นได้เช่นนี้ก็จะเป็นจุดประกายเริ่มต้นไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง! 
852 a : dewsuffix 
พ-ฉ 
852 a : Library Location 
Knowledge Station 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.