เจาะลึก Excel การใช้ PivotTable กับงานฐานข้อมูลขั้นสูง

การใช้งานด้านฐานข้อมูลบน Excel ทำให้เครื่องมืออีกประเภทหนึ่งคือ PivotTable ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน Excel 2007 และได้เพิ่มขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างใน Excel 2010 แม้ว่าหน้าตาของ Excel 2010 กับ 2007 จะมีลักษณะคล้ายกันก็ตาม แต่ถ้าลงไปดูรายละเอียดจะเห็นว่า มีคุณสมบัติหลายอย่างทำได้เก่งขึ้น ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น ผู้อ่านนอกจากจะได้เรียนรู้การใช้งานคุณสมบัติของ PivotTable อย่างละเอียดแบบเจาะลึกแล้ว ยังได้เรียนรู้การนำ PivotTable กับงานด้านฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้งานจริง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ผู้เขียนจะนำมาจากคำถามที่พบบ่อยของผู้ใช้ในองค์กรระดับประเทศและระดับโลก ที่ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปอบรมการใช้ Advanced Excel ตลอดเวลามากกว่า 20 ปี การเรียนรู้จากงานจริง จะช่วยลดเวลาการเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างมาก ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก ละเอียด จากตัวอย่างงานจริง พร้อมเทคนิคและคุณสมบัติเด่นเวอร์ชั่นล่าสุด เหมาะกับผู้ใช้ Excel ทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Published date : Dec 24, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 264
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160803163 
245 a : Title 
เจาะลึก Excel การใช้ PivotTable กับงานฐานข้อมูลขั้นสูง 
300 a : Total pages 
264 
520 a : Description 
การใช้งานด้านฐานข้อมูลบน Excel ทำให้เครื่องมืออีกประเภทหนึ่งคือ PivotTable ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน Excel 2007 และได้เพิ่มขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างใน Excel 2010 แม้ว่าหน้าตาของ Excel 2010 กับ 2007 จะมีลักษณะคล้ายกันก็ตาม แต่ถ้าลงไปดูรายละเอียดจะเห็นว่า มีคุณสมบัติหลายอย่างทำได้เก่งขึ้น ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น ผู้อ่านนอกจากจะได้เรียนรู้การใช้งานคุณสมบัติของ PivotTable อย่างละเอียดแบบเจาะลึกแล้ว ยังได้เรียนรู้การนำ PivotTable กับงานด้านฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้งานจริง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ผู้เขียนจะนำมาจากคำถามที่พบบ่อยของผู้ใช้ในองค์กรระดับประเทศและระดับโลก ที่ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปอบรมการใช้ Advanced Excel ตลอดเวลามากกว่า 20 ปี การเรียนรู้จากงานจริง จะช่วยลดเวลาการเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างมาก ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก ละเอียด จากตัวอย่างงานจริง พร้อมเทคนิคและคุณสมบัติเด่นเวอร์ชั่นล่าสุด เหมาะกับผู้ใช้ Excel ทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.