สร้างทีมขายให้เป็น 1

สร้างทีมขายให้เป็น 1 เป็นหนังสือที่เขียนสำหรับนักขายที่มีแววว่าจะเป็นหัวหน้า ผู้นำทีมขาย และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งเขียนโดยอดีตนักขายมืออาชีพระดับหนึ่ง ซึ่งมีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความเข้าใจในงานขายอย่างแท้จริง สำนวนภาษาคมชัด แยบยล และเข้าใจง่าย แสดงถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่านในทุกแง่ทุกมุมสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้บริหารงานขายทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้พัฒนาทีมงานและสร้างทีมขายให้เข้มแข็ง เหมาะสำหรับนักขายและผู้บริหารงานขายทุกๆวงการที่จะต้องทำหน้าที่สำคัญคือการเสาะแสวงหา การคัดเลือกพลังทีมขาย การสร้างทีมขาย การฝึกฝนพัฒนาทีมขาย การกระตุ้นปลุกเร้าให้ทีมขายทำงาน และการปกครองดูแลทีมขายของตนเพื่อให้ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายและเป็นแหล่งรวมของนักขายมืออาชีพเมื่อคุณได้สร้างพลังทีมเสือให้สำเร็จในที่สุด

Published date : Dec 24, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 168
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9742120714 
245 a : Title 
สร้างทีมขายให้เป็น 1 
300 a : Total pages 
168 
520 a : Description 
สร้างทีมขายให้เป็น 1 เป็นหนังสือที่เขียนสำหรับนักขายที่มีแววว่าจะเป็นหัวหน้า ผู้นำทีมขาย และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งเขียนโดยอดีตนักขายมืออาชีพระดับหนึ่ง ซึ่งมีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความเข้าใจในงานขายอย่างแท้จริง สำนวนภาษาคมชัด แยบยล และเข้าใจง่าย แสดงถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่านในทุกแง่ทุกมุมสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้บริหารงานขายทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้พัฒนาทีมงานและสร้างทีมขายให้เข้มแข็ง เหมาะสำหรับนักขายและผู้บริหารงานขายทุกๆวงการที่จะต้องทำหน้าที่สำคัญคือการเสาะแสวงหา การคัดเลือกพลังทีมขาย การสร้างทีมขาย การฝึกฝนพัฒนาทีมขาย การกระตุ้นปลุกเร้าให้ทีมขายทำงาน และการปกครองดูแลทีมขายของตนเพื่อให้ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายและเป็นแหล่งรวมของนักขายมืออาชีพเมื่อคุณได้สร้างพลังทีมเสือให้สำเร็จในที่สุด 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.