เนิร์ด-ชิ่ง-โฮม เรื่องเล่าไกลบ้านกับชาน-ชรา

"เนิร์ด-ชิ่ง-โฮม เรื่องเล่าไกลบ้านกับชาน-ชรา" คือสารคดีบอกเล่าเรื่อง "ชีวิต" ของคนแก่ในต่างแดน (ซิดนีย์) จากปลายปากกาและสายตาของ "หนุ่มเนิร์ด-บัณฑิต เทียนรัตน์" เขาใช้เวลาที่เนิร์ดซิ่งโฮมกับการเป็น "ผู้ช่วยพยาบาล" ณ ที่แห่งนั้นรวม 3 ปีเต็ม เป็น 3 ปี ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิต ไปจนถึงการได้เรียนรู้สัจธรรมเรื่องการเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย หรือที่เรียกว่า "เลือดเนื้อและอารมณ์" ของมนุษย์ อมยิ้มไปกับความน่ารัก น่าหยิกของคนชรา อินไปกับความรักไร้เงื่อนไขของปู่-ย่าอัลไซเมอร์ เศร้า ซึ้ง ไปกับวงจรชีวิต “กิน-ขี้-ปี้-นอน” และ “เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย” ครุ่นคิด ไปกับการรับมือ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่ถาโถมสังคมไทย... หนังสือเล่มนี้อาสา เปิดบานประตูเนิร์สซิ่งโฮม ในต่างแดน... สแกนชีวิต “ผู้ช่วยพยาบาล” ในสถานบริบาลคนชรา วัยใกล้ลาโลก “บัณฑิต เทียนรัตน์” พร้อมจาระไนทุกแง่มุมชีวิต ของเหล่ามนุษย์วัยทองที่ต่างต้องเผชิญกับสภาวะของ “ความเจ็บ-ความตาย” และความ “คงอยู่อย่างเสื่อมถอย” ของเลือดเนื้อและอารมณ์ พร้อมส่งเสียงดังๆ กลับมายังเมืองไทยว่า ถึงเวลาหรือยัง? ที่พ่อแม่ และปู่ย่า-ตายาย ของเรา (และตัวเราในอนาคต) ควรมี "ทางเลือก" ให้แก่ชีวิตยามบั้นปลาย ว่าใครจะดูแล...(สวัสดิการรัฐ? เอกชน? ครอบครัว?) และท่านเหล่านั้น จะลาโลกอย่างสงบ-สง่างาม ได้อย่างไร!!

Published date : Dec 17, 2020
Publisher : มติชน
Category : สุขภาพ
Page : 312
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740211549 
245 a : Title 
เนิร์ด-ชิ่ง-โฮม เรื่องเล่าไกลบ้านกับชาน-ชรา 
300 a : Total pages 
312 
520 a : Description 
"เนิร์ด-ชิ่ง-โฮม เรื่องเล่าไกลบ้านกับชาน-ชรา" คือสารคดีบอกเล่าเรื่อง "ชีวิต" ของคนแก่ในต่างแดน (ซิดนีย์) จากปลายปากกาและสายตาของ "หนุ่มเนิร์ด-บัณฑิต เทียนรัตน์" เขาใช้เวลาที่เนิร์ดซิ่งโฮมกับการเป็น "ผู้ช่วยพยาบาล" ณ ที่แห่งนั้นรวม 3 ปีเต็ม เป็น 3 ปี ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิต ไปจนถึงการได้เรียนรู้สัจธรรมเรื่องการเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย หรือที่เรียกว่า "เลือดเนื้อและอารมณ์" ของมนุษย์ อมยิ้มไปกับความน่ารัก น่าหยิกของคนชรา อินไปกับความรักไร้เงื่อนไขของปู่-ย่าอัลไซเมอร์ เศร้า ซึ้ง ไปกับวงจรชีวิต “กิน-ขี้-ปี้-นอน” และ “เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย” ครุ่นคิด ไปกับการรับมือ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่ถาโถมสังคมไทย... หนังสือเล่มนี้อาสา เปิดบานประตูเนิร์สซิ่งโฮม ในต่างแดน... สแกนชีวิต “ผู้ช่วยพยาบาล” ในสถานบริบาลคนชรา วัยใกล้ลาโลก “บัณฑิต เทียนรัตน์” พร้อมจาระไนทุกแง่มุมชีวิต ของเหล่ามนุษย์วัยทองที่ต่างต้องเผชิญกับสภาวะของ “ความเจ็บ-ความตาย” และความ “คงอยู่อย่างเสื่อมถอย” ของเลือดเนื้อและอารมณ์ พร้อมส่งเสียงดังๆ กลับมายังเมืองไทยว่า ถึงเวลาหรือยัง? ที่พ่อแม่ และปู่ย่า-ตายาย ของเรา (และตัวเราในอนาคต) ควรมี "ทางเลือก" ให้แก่ชีวิตยามบั้นปลาย ว่าใครจะดูแล...(สวัสดิการรัฐ? เอกชน? ครอบครัว?) และท่านเหล่านั้น จะลาโลกอย่างสงบ-สง่างาม ได้อย่างไร!! 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.