คิดดี เสน่ห์ดึงดูดคนดี

เงินซื้อได้หลายอย่าง แต่ซื้อ "คนดี" ไม่ได้ ไม่สามารถซื้อคนดี ๆ มาอยู่รอบตัวเรา ให้เรามีความสุขขึ้น..ไม่ได้ กับ 11 บทที่จะทำให้เรา นั้นมีคนดีๆ มาอยู่รอบตัวเราได้ง่ายขึ้น 1.คิดดีคืออะไร 2.คนดี...คิดดี คิดอย่างไร? 3.ธรรมชาติมนุษย์ คิดดี หรือ คิดร้าย มากกว่ากัน!! 4.ฐานคุณธรรมคิดดี: โมเดลประธานตัวตน 5.หลักคุณธรรมสากล...กรอบการคิดดี 6.การคิดดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 7.การพพัฒนานิสัยคิดดี 8.ประโยชน์ต่อตัวเองของการคิดดี 9.ประโยชน์ต่อสังคมของการคิดดี 10.เอาชนะอุปสรรคเพื่อคิดดี 11.บทส่งท้าย ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่จะทำให้ ชีวิตคุณเจอแต่คนดีๆ เข้ามา เริ่มต้นจากความคิดเพียงเล็กน้อย

Published date : Dec 17, 2020
Publisher : ซัคเซส มีเดีย
Page : 293
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คิดดี เสน่ห์ดึงดูดคนดี 
300 a : Total pages 
293 
520 a : Description 
เงินซื้อได้หลายอย่าง แต่ซื้อ "คนดี" ไม่ได้ ไม่สามารถซื้อคนดี ๆ มาอยู่รอบตัวเรา ให้เรามีความสุขขึ้น..ไม่ได้ กับ 11 บทที่จะทำให้เรา นั้นมีคนดีๆ มาอยู่รอบตัวเราได้ง่ายขึ้น 1.คิดดีคืออะไร 2.คนดี...คิดดี คิดอย่างไร? 3.ธรรมชาติมนุษย์ คิดดี หรือ คิดร้าย มากกว่ากัน!! 4.ฐานคุณธรรมคิดดี: โมเดลประธานตัวตน 5.หลักคุณธรรมสากล...กรอบการคิดดี 6.การคิดดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 7.การพพัฒนานิสัยคิดดี 8.ประโยชน์ต่อตัวเองของการคิดดี 9.ประโยชน์ต่อสังคมของการคิดดี 10.เอาชนะอุปสรรคเพื่อคิดดี 11.บทส่งท้าย ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่จะทำให้ ชีวิตคุณเจอแต่คนดีๆ เข้ามา เริ่มต้นจากความคิดเพียงเล็กน้อย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.