AI SUPERPOWERS

จากที่เรื่องสมมติในภาพยนตร์ เป็นของเล่นในห้องทดลอง ตอนนี้ AI พัฒนามาถึงจุดที่ใช้ได้จริงเรียบร้อยแล้ว มันจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างรุนแรงเทียบเท่าไฟฟ้าและยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ต จากที่ถูกตราหน้าเป็นดินแดนขี้ก๊อป สกปรก และยากจน จีนใช้เวลา 30 ปีไล่ทันอารยธรรมตะวันตกที่สร้างมา 500 ปี แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าตอนนี้จีนอยากท้าทายอเมริกา เพื่อขึ้นเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกนี้โดยสิ้นเชิง? เมื่อทั้งหมดมาบรรจบกัน หลี่ไคฟู อดีตประธานกูเกิลไชน่าและนักลงทุนชื่อดังเชื่อว่าใน 10 ปีข้างหน้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบร้อยปี คุณจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และคว้าโอกาสที่ดีให้ตัวเองและลูกหลานได้อย่างไร?

Call No. : 338.47 ค-อ 2563
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Published Date : 2563
Page : 351 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0013005 AI SUPERPOWERS On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786168109236 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2563 
082 m : dewclass 
338.47 
100 a : Author 
245 a : Title 
AI SUPERPOWERS 
250 a : Edition 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 
300 a : Total pages 
351 หน้า 
350 a : Price 
345 
400 a : Tracing 
วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, ผู้แปล 
520 a : Description 
จากที่เรื่องสมมติในภาพยนตร์ เป็นของเล่นในห้องทดลอง ตอนนี้ AI พัฒนามาถึงจุดที่ใช้ได้จริงเรียบร้อยแล้ว มันจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างรุนแรงเทียบเท่าไฟฟ้าและยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ต จากที่ถูกตราหน้าเป็นดินแดนขี้ก๊อป สกปรก และยากจน จีนใช้เวลา 30 ปีไล่ทันอารยธรรมตะวันตกที่สร้างมา 500 ปี แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าตอนนี้จีนอยากท้าทายอเมริกา เพื่อขึ้นเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกนี้โดยสิ้นเชิง? เมื่อทั้งหมดมาบรรจบกัน หลี่ไคฟู อดีตประธานกูเกิลไชน่าและนักลงทุนชื่อดังเชื่อว่าใน 10 ปีข้างหน้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบร้อยปี คุณจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และคว้าโอกาสที่ดีให้ตัวเองและลูกหลานได้อย่างไร? 
852 a : dewsuffix 
ค-อ 
852 a : Library Location 
Knowledge Station 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.