กล้าเปลี่ยนแปลง

พบกับวิธีง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม จุดเล็กๆ ที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้คุณเดินไปสู่เส้นทางที่มุ่งหวังเร็วขึ้น อะไรที่คุณอยากได้ อยากมี อยากเป็น คุณได้ลงมือทำหรือยัง? วางเป้าหมายไว้หรือไม่? วางแผนการทำงานอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมาย? หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าวิธีการต่างๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งการบริหารชีวิต การพัฒนาตนเอง การพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากคุณเป็นอีกคนที่อยากมี "ความก้าวหน้า" ในชีวิต นี่คือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาด!

Published date : Mar 24, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : General
Page : -
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
อาสาอ่านให้เพืื่อน

เพลย์ลิสต์

เลือกเสียง :

ชาย

หญิง

 • 00 Introduction
 • 01 ภาคที่ 1 แนวคิดในการบริหารชีวิต
 • 02 การบริหารธุรกิจชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
 • 03 การพัฒนาชีวิตด้วยแนวคิด BSC และ KPI
 • 04 ต้นทุน-กำไร กับการบริหารกำไรชีวิตแบบมูลค่าเพิ่ม
 • 05 การบริหารผลงานชีวิตดอตคอม
 • 06 การบริหารความเสี่ยงในชีวิต
 • 07 ภาคที่ 2 เทคนิคการพัฒนาตนเอง
 • 08 กลยุทธ์การบริหารข้อมูลย้อนกลับ
 • 09 กำหนดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น
 • 10 ตรวจสอบโปรแกรมการคิดแบบอัตโนมัติ
 • 11 การพัฒนาศักยภาพการคิดด้วยการอ่าน
 • 12 เทคนิคการอ่านหนังสือแบบนักคิด
 • 13 การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเขียน
 • 14 เทคนิคการคิดเพื่อพิชิตความท้าทาย
 • 15 การคิดนอกกรอบ
 • 16 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • 17 เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์
 • 18 แบ่งเวลา และหาโอกาสคิดสิ่งใหม่ๆ
 • 19 การบริหารเวลา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิต
 • 20 เวลาที่มีค่ามากที่สุดคือ เวลาที่น้อยที่สุด
 • 21 ความภูมิใจที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ผลของความสำเร็จ
 • 22 การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • 23 ภาคที่ 3 การพัฒนาความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน
 • 24 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • 25 ตั้งเป้าท้าทาย มีความหมายต่อพฤติกรรมการทำงาน
 • 26 การจัดทำตัวชี้วัดความก้าวหน้าในชีวิตการงาน
 • 27 สร้างโอกาส จากวิกฤตของหัวหน้างานที่มีปัญหา
 • 28 การบริหารหัวหน้างานที่จุกจิก จู้จี้ และขี้บ่น
 • 29 การค้นหาพลังภายในของลูกน้อง
 • 30 การสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้อง
 • 31 คนทำงานยุคใหม่ ต้องกล้าตกงาน
 • 32 เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง
 • 33 หางานอย่างไร ไม่ให้ล้มเหลว
 • 34 บันไดชีวิต จากลูกจ้างสู่การเป็นนายจ้าง
 • 35 ภาคที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 36 เทคนิคการแก้ปัญหาความเครียด
 • 37 การควบคุมอารมณ์
 • 38 ทางเลือกในการจัดการกับอารมณ์ของผู้อื่น
 • 39 พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยหลักการคิดแบบ 5 ส.
 • 40 สรุปข้อคิดทิ้งท้าย

MARC Information

245 a : Title 
กล้าเปลี่ยนแปลง 
520 a : Description 
พบกับวิธีง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม จุดเล็กๆ ที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้คุณเดินไปสู่เส้นทางที่มุ่งหวังเร็วขึ้น อะไรที่คุณอยากได้ อยากมี อยากเป็น คุณได้ลงมือทำหรือยัง? วางเป้าหมายไว้หรือไม่? วางแผนการทำงานอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมาย? หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าวิธีการต่างๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งการบริหารชีวิต การพัฒนาตนเอง การพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากคุณเป็นอีกคนที่อยากมี "ความก้าวหน้า" ในชีวิต นี่คือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาด! 

No Reviews

 1. There are no reviews yet, why not be the first.