พ่อรวยสอนวัยรุ่น : Rich Dad Poor Dad for Teens

เคล็ดลับทางการเงินที่โรงเรียนไม่เคยสอน

Published date : Mar 24, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : -
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
อาสาอ่านให้เพืื่อน

เพลย์ลิสต์

เลือกเสียง :

ชาย

หญิง

 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 ภาษาเงิน บทที่1 วิธีการเรียนแบบใหม่
 • ตอนที่ 2 เคล็ดลับทางการเงินของพ่อรวย บทที่2 กติกาใหม่สู่การมั่งคั่ง
 • บทที่ 3 ทำงานเพื่อเรียนรู้ ไม่ใช้ทำงานเพื่อเงิน
 • บทที่ 4 ใช้เงินทำงานแทนตัวเรา
 • บทที่ 5 พิมพ์เงินใช้เอง
 • บทที่ 6 สร้างกระแสเงินสด
 • บทที่ 7 เล่นเกมส์เพื่อเรียนรู้
 • ตอนที่ 3 สร้างกระแสเงินสดของคุณ บทที่ 8 โอกาสของวัยรุ่น
 • บทที่ 9 บริหารทรัพย์สินของคุณ
 • บทที่ 10 บริหารหนี้สินของคุณ
 • บทสรุป เริ่มต้นออกเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงิน
 • คำศัพท์ที่ควรรู้
 • เกี่ยวกับผู้แต่ง

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
พ่อรวยสอนวัยรุ่น : Rich Dad Poor Dad for Teens 
300 a : Total pages 
3 ชม. 17 น. 
520 a : Description 
เคล็ดลับทางการเงินที่โรงเรียนไม่เคยสอน 

No Reviews

 1. There are no reviews yet, why not be the first.