ทะลุเปลือก ถึงแก่นธรรม

ตอบเรื่องธรรมะคาใจไขทางสว่างให้ชาวพุทธ (ที่ไม่ใช่แค่ลงในทะเบียนบ้าน)

Published date : Mar 23, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : General
Page : -
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
อาสาอ่านให้เพืื่อน

เพลย์ลิสต์

เลือกเสียง :

ชาย

หญิง

 • 00 Introduction
 • 01 ทำบุญ 9 วัด ได้หรือเสีย
 • 02 สร้างพระใหญ่ ได้บุญเยอะ
 • 03 ใครคือเจ้ากรรมนายเวร
 • 04 ความฝัน...มาจากไหน
 • 05 เรียนรู้ธรรมะไปทำไม
 • 06 ทำไมต้องทำวัตรสวดมนต์กันทุกวัน
 • 07 ปลวก-ถ้าไม่กำจัดมัน บ้านก็พัง
 • 08 ทำดี แต่เขาไม่เห็น
 • 09 เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
 • 10 กรรมอะไรทำให้ไม่มีลูก
 • 11 ทุ สะ นิ มะ-ท่องคาถานี้แล้ว จะมีความสุข จริงหรือไม่
 • 12 แก้นิสัยมองโลกในแง่ร้าย
 • 13 อยากชนะคนอื่น
 • 14 อนิจจัง + ปลง = ช่างหัวมัน
 • 15 ตัดกิเลสอะไรก่อน
 • 16 การทำสมาธิ ยากหรือง่าย
 • 17 ศีล สมาธิ ปัญญา อะไรมาก่อน
 • 18 ณ จุดใดที่เป็นจุดกำเนิดมนุษย์
 • 19 ถูกต้อง ไม่ - ถูกใจ เอา
 • 20 พ้นทุกข์ได้ เพราะความตาย
 • 21 จงไปสู่สุคติเถิด...
 • 22 กลัวคนนินทาว่ามีวาระซ่อนเร้น

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
ทะลุเปลือก ถึงแก่นธรรม 
520 a : Description 
ตอบเรื่องธรรมะคาใจไขทางสว่างให้ชาวพุทธ (ที่ไม่ใช่แค่ลงในทะเบียนบ้าน) 

No Reviews

 1. There are no reviews yet, why not be the first.